Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Linnea Myrhed, ordförande (ledamot)
Kaisa Larsson, sekreterare (ledamot)
Tomasz Biel, kassör (ledamot)
Åsa Ranung, ledamot
Hanna Berg, suppleant
Alexander Arana, garagevärd, suppleant