Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Åsa Ranung, ordförande (ledamot)
Kaisa-Lena Larsson, sekreterare (ledamot)
Tomasz Biel, kassör (ledamot)
Cathrine Skagstedt, ledamot

Julia Granlund, ledamot har avgått dec 2023.