Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Erik Swahn, ordförande (ledamot)
Anders Fogelström, kassör (ledamot)
Staffan Dahl, sekreterare (ledamot)
Christina Ullrich, informatör (suppleant)
Jeff Lagerwall, garagevärd (suppleant)