Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Nils Grafö, ordförande (ledamot)
Anders Fogelström, kassör (ledamot)
Pernilla Sjöberg, sekreterare (suppleant)
Per Bärjegård, informatör (ledamot)
Jeff Lagerwall, garagevärd (suppleant)