Styrelsen

Från vänster: Christian, Mattias, Malin, Mats, Karl

Från vänster: Christian, Mattias, Malin, Mats, Karl

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Mattias Granlund, ordförande (ledamot)
Christian Arwin, kassör (ledamot)
Mats Lundqvist, sekreterare (ledamot)
Malin Sörwing, informatör (suppleant)
Karl Franklin, garagevärd (suppleant)