Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Johan Lindholm, ordförande (ledamot)
Christian Arwin, kassör (ledamot)
Nils Grafö, sekreterare (suppleant)
Per Bärjegård, informatör (ledamot)
Karl Franklin, garagevärd (suppleant)