Styrelsen

Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte som hålls varje år i maj. I styrelsen ingår följande personer:

Linnea Myrhed, ordförande (ledamot)
Per Ranung, sekreterare (ledamot)
Erik Swahn, kassör (ledamot)
Jeff Lagerwall, garagevärd (ledamot)
Hanna Berg, suppleant
Alexander Arana, suppleant