Avgifter

Nedanstående avgifter gäller från 1 januari 2017.

Typ av plats avgift per månad faktureringsperiod
Garageplats (medlem) 200 kr faktureras halvårsvis
Garageplats (ej medlem) 600 kr  faktureras kvartalsvis
Parkeringsplats (medlem) 150 kr  faktureras halvårsvis
Parkeringsplats (ej medlem) 350 kr  faktureras halvårsvis
El för motorvärmaruttag (garageplats) 10 kr  faktureras årsvis
El för motorvärmaruttag (parkeringsplats) 50 kr  faktureras årsvis
El för elbil etc  enligt överenskommelse  faktureras halvårsvis

Faktura kommer i din postlåda, vanligtvis 30 dagar innan förfallodatum. Vid inträde i föreningen debiterar vi 1 100 kr i inträdesavgift.