Avgifter

Nedanstående avgifter gäller från 1 juli 2022.

Typ av plats avgift per månad faktureringsperiod
Garageplats 300 kr faktureras halvårsvis
Garageplats (extra) 600 kr faktureras kvartalsvis
Parkeringsplats (ej medlem) 600 kr faktureras halvårsvis
El till laddbox efter förbrukning via Easycharge   faktureras kvartalsvis
El för motorvärmaruttag (parkeringsplats) 50 kr faktureras halvårsvis

Faktura kommer i din postlåda, vanligtvis 30 dagar innan förfallodatum. Vid inträde i föreningen debiterar vi 1 100 kr i inträdesavgift.